Transportsystemen, mini loads en hoogbouwkranen... |... Hijs-, hef en klimmateriaal... |... Luchtlekkage meting.

Werkingsprincipe Sonaphone lekkagemeter

De Sonaphone is een modern, eenvoudig te bedienen handapparaat om ultrasoon geluid afkomstig van lekkage bij gassen en vloeistoffen te detecteren. Ultrasoon geluid ontstaat bij een groot aantal mechanische processen en is voor het menselijke oor niet hoorbaar. De door de ultrasone microfoon opgevangen signalen worden door de Sonaphone omgezet in hoorbare en zichtbare signalen. Middels een bijgeleverde hoogwaardige koptelefoon zijn deze signalen zeer duidelijk met het oor te ontvangen, welke bij een volgende onderhoudsbeurt aandacht verdient.

Waarbij kan deze techniek worden toegepast:

  • Lekkage in perslucht-, vacuüm- en stoominstallaties.
  • Testen van dichtheid bij stoomcondenspotten.
  • Testen van lekdichtheid bij ventielen, afsluiters en kranen, voor gassen als vloeistoffen
  • Vaststellen van schade aan kogellagers.
  • Biij cavitatie in pomp en compressorinstallaties.
  • Bij corona effecten door vonkvorming in elektrische installaties.

Lekkage en drukverlies

Lekkage en drukverlies zijn de twee grootste vijanden van een persluchtsysteem. Zo kan door lekkage tot wel 30% van de lucht verloren gaan en liggen drukverliezen vaak tussen 0,05 en 0,1 MPa (0,5 en 1 bar). Daardoor gaat bovendien veel, soms tot 30%, energie verloren die de compressor opneemt.
Controleer het leidingnet en de aansluitingen dan ook regelmatig op lekkages. Door nauwgezet onderhoud is het bovendien vaak mogelijk uitbreidingen te realiseren zonder de compressorcapaciteit te moeten vergroten.

Lekkages kosten meer geld dan menigeen denkt. Een minimaal lek met een diameter van 1 mm valt nauwelijks op, maar kost per jaar al gauw zo’n € 250.00. En een uitgebreid leidingnet kan heel veel van dit soort gaatjes hebben.
Hoe goed een leidingnet ook is aangelegd, luchtlekkages zullen er bijna altijd zijn. Het probleem zit namelijk vaak in de vele aansluitingen die een leidingnetwerk kent. Na verloop van tijd ontstaan toch kleine onvolkomenheden en treedt bijvoorbeeld slijtage op bij veel gebruikte koppelingen. De koppeling aan een machine kan nog zo dicht zijn, maar door trillingen gaat de aansluiting vroeg of laat toch lekken. Ook thermische uitzetting veroorzaakt vaak lekkende aansluitingen.

E-mail info@kermul.nl Keiweg 162, 4902 PG Oosterhout. Tel. 0162-490082. GSM 06-21250861