Transportsystemen, mini loads en hoogbouwkranen... |... Hijs-, hef en klimmateriaal... |... Luchtlekkage meting.
Het periodieke onderhoud en/of inspectie van uw hijs, hefmiddelen en klimmiddelen kan door ons, als gespecialiseerd bedrijf, op snelle en vakkundige wijze worden verricht. Deze werkzaamheden worden door ons in overeenstemming met de publicatiebladen van de Arbeidsinspectie, de NEN-voorschriften en de bepalingen zoals gesteld in de machinerichtlijnen uitgevoerd.

Inspectie
De frequentie van de periodieke inspectie is afhankelijk van de conditie van uw hijs-, hef- en klimmiddelen, de intensiteit van het gebruik en de gemiddelde belastingen. Wel schrijft de wet voor dat inspecties minimaal éénmaal per jaar dienen te worden uitgevoerd door een ter zake deskundige dan wel zoveel vaker als voor de veiligheid benodigd is. De frequentie van de inspecties kan daardoor tot enkele keren per jaar oplopen. De hoeveelheid uit te voeren inspecties hangt ook samen met eventuele werkzaamheden die door uw eigen medewerkers worden uitgevoerd, en zal uiteraard in onderling overleg worden bepaald.

Tijdens de inspectie worden alle componenten van de hijs- en hefmiddelen gecontroleerd en geregistreerd in een inspectierapport. Indien tijdens deze inspecties onveilige situaties worden waargenomen, wordt dit onmiddellijk aan uw verantwoordelijke functionaris gemeld en getoond, zodat direct maatregelen kunnen worden genomen. Een uitvoerig inspectierapport met inventarisatie, voorzien van toelichting en eventuele aanbevelingen, wordt u na afloop toegezonden. Het inspectierapport is voor u een bewijs ten overstaan van de Arbeidsinspectie dat de hijs en hefmiddel recentelijk gecontroleerd is. U dient dit inspectierapport op verzoek van de Arbeidsinspectie ook te kunnen overleggen.
Aan de hand van dit rapport kan door u worden bepaald of verder onderhoud, revisie en/of vervanging van onderdelen moet plaatsvinden. Dit kan door uw medewerkers of door ons in onderlinge samenwerking worden uitgevoerd.

Onderhoud
Naast inspectie van uw hijs-, hef- en klimmiddelen verzorgen wij gelijktijdig het onderhoud ervan. Aan de hand van het inspectierapport welk voor elk hijs-, hef- en klimmiddelen opgesteld wordt, kan eenvoudig worden herleid of een kraan extra onderhoud, reparatie of vervanging van componenten behoeft. Al naar gelang uw wensen kunnen wij u een vrijblijvende prijsopgaaf doen alvorens de werkzaamheden uit te voeren.

Reparatie/revisie
Reparatie of revisie van componenten zoals takels, aandrijvingen etc kan op locatie plaatsvinden of in onze werkplaats uitgevoerd worden. Wij beschikken over zeer goede contacten met leveranciers en importeurs van de diverse merken.

E-mail info@kermul.nl Keiweg 162, 4902 PG Oosterhout. Tel. 0162-490082. GSM 06-21250861